Pratisyen Hekimlik Derneği Dayanışması.

 

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi Sunumları

 Sözlü Bildiriler:

 1. Dr. Nesrin EKİCİ - Eskişehir'de Yabancı Uyruklular Polikliniğine Başvuranlararın Tam Aşılılık Durumularının Değerlendirilmesi  
 2. Dr. Nursel MURATOĞLU ŞAHİN - D Vitamini Düzeyninin Değerlendirilmesinde Laboratuvar Normal Değeri Kullanılmalı mı? 
 3. Dr. İsmail Cem ERAY - Genel Cerrahi Kliniği'nde Bir Ayda Tedavi Edilen Anal Fissür Hastalarının Analizi  
 4. Dr. Evrim ARSLAN - Üniversite Öğrencilerinde Cep Telefonu Kullanımının Etkileri  
 5. Dr. Evrim ARSLAN - Tıp Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Kullanımını Etkileyen Faktörler 
 6. Dr. Evrim ARSLAN - Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Stres Durumu ve Sosyal Destek Düzeyi  

 

Sunumlar:

 1. Dr. Elif Turan / Dr. Navdar BADEM KIRAN - Atanan / Başlatılmayan Hekim Olmak  
 2. Prof. Dr. Kayıhan PALA - Dünyada Temel Sağlık Hizmetleri  
 3. Prof. Dr. Şükrü UĞUZ - Uyanma Bozuklukları   
 4. Dr. Nilgün ÇÖL - Kilolu Çocuk   
 5. Prof. Dr. Nazan SAVAŞ - Korozyonun Sağlık Üzerine Ekileri   
 6. Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK - Aşılanmama-Aşılamama-Aşılatmama  
 7. Prof. Dr. Tacettin İNANDI -   FORUM / Sağlık Ortamında Şiddet  
 8. Prof. Dr. Sedat KALAYCIOĞLU - Kardiyovasküler Aciller  
 9. Dr. Muharrem BAYTEMÜR / Dr. Sezai BERBER - Hekimlerin Örgütlenme Tarihi ve TTB  

 

  

 

   

http://www.phd.org.tr/21kongresunum.htm

 

Kongre Duyurusu

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

08-11 Kasım 2018

Grand Boğaziçi Hotel

HATAY

 www.pratisyen2018.org

İletişim: phd1998@gmail.com


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı