Pratisyen Hekimlik Derneği

 Pratisyen Hekimlik Derneği Avrupa Pratisyenler Birliği "UEMO" üyesidir.

 

 

Pratisyen Hekimlik Derneği 9. Olağan Genel Kurulu Duyurusu

Sayın Delegemiz,

Pratisyen Hekimlik Derneği 9. Olağan Genel Kurulu 12 Mayıs 2015 Salı günü saat 18.00’de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksınız 19 Mayıs 2015 Salı günü Saat:10.00'da aşağıdaki gündemle dernek genel merkezimizin bulunduğu Türkocağı Caddesi No:17 /1 Cağaloğlu \ İstanbul adresindeki İstanbul Tabip Odası Sevinç ÖZGÜNER toplantı salonunda yapılacaktır.

          

PHD YÖNETİM KURULU

 

 

GÜNDEM:

 

1  – Açılış ve yoklama,

 

2  – Kongre başkanlık divanı seçimi,

 

3  – Saygı duruşu,

 

4  – Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,

 

5  – Yönetim kurulunun ibrası,

 

6  – Mali raporun okunarak ibrası,

 

7  – Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,

 

8  – Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülerek onaylanması,

 

9  – Yeni yönetim kurulu ve denetleme kurulunun asil ve yedek üyeleri seçimi,

 

10   – Dilek ve temenniler,

 

11 – Kapanış.

 

Kongre Duyurusu

20. Pratisyen Hekimlik Kongresi

20. Pratisyen Hekimlik Kongresi

03-06 Kasım 2016

Belconti Resort Hotel

Serik / ANTALYA

 www.pratisyen2016.org

İletişim: phd1998@gmail.com


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı