Pratisyen Hekimlik Derneği Dayanışması.

 

 

18. Pratisyen Hekimlik Kongresi Sunumları

    15 Kasım 2013 

 1. "Ulusal Aşı Programı-1" ............................................................................................................ Dr. Mehmet Ali TORUNOĞLU 

 2. "Ulusal Aşı Programı-2" ............................................................................................................ Dr. Mehmet Ali TORUNOĞLU    

 3. "Yaşlılarda Aşılama" ...............................................................................................................................  Dr. Şükran KÖSE    

 4. "Birinci Basamakta Bağışıklama" ...........................................................................................................  Dr. Mehmet AKÇA   

 5. "Türkiye Sağlık Ortamı, Sağlığın Korunması ve Toplumsal Mücadele" ........................................... Dr. Hüseyin DEMİRDİZEN    

 6. "Koruyu Hekimliğin Tarihsel Gelişimi ve Kavramsal Çerçevesi" ................................................. ..... Uzm. Dr. Hakan TÜZÜN    

 7. "Koruyucu Hekimlik Beklemede" ....................................................................................................Dr. Bülent Nazım YILMAZ     

 8. "Sık Hastalanan Çocuğun Değerlendirilmesi ve Korunma Yolları" ................................................... Prof. Dr. Emin ÜNÜVAR

 9.  "TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü" ....................................................................................................... Dr. Rıdvan YILMAZ 

 10. "Menopoz" .......................................................................................................................... Prof. Dr. İnanç MENDİLCİOĞLU 

 11. "Erkek Menopozu" .................................................................................................................................... Dr. Metin SEVÜK 

 12. "Astımda Tanı Yaklaşımı" ............................................................................................................... Uzm. Dr. Adem YILMAZ 

 13. "Birinci Basamakta Astıma Yaklaşım" ..................................................................................... Dr. Mehmet Ali HABEŞOĞLU 

 14. "Nükleer Santraller ve Sağlık Etkileri" ....................................................................................................  Dr. Ful UĞURHAN  

 

 16 Kasım 2013

 1. "1. Basamak Hekimliğinde Böbrek Yetmezliğine Yaklaşım" ................................................................... Dr. Ruhsar UÇAR 

 2. "1. Basamakta Böb. Fonk. Boz. olan Hastaya Yaklaşım" ............................................................ Dr. Kenan TURGUTALP 

 3. "Bulaşıcı Hastalıklar Neden Sorun?-1. Basamağın Önemi" ................................................................ Dr. Naciye DEMİREL 

 4. "Bulaşıcı Hastalıklar Neden Sorun Olmaya Devam Ediyor?" .............................................. Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK 

 5. "Periferik Damar Hastalıkları" ........................................................................................................ Uzm. Dr. Vural ÖZCAN 

 6. "Bening Prostat Hiperplazisi" ....................................................................................................... Prof. Dr. Erol GÜNTEKİN 

 7. "Yaşlılarda Üriner İnkontinans" ..................................................................................................... Prof. Dr. Erol GÜNTEKİN 

 8. "Gezi Direnişi ve Sokak Hekimliği" ............................................................................................ Dr. Kevser VATANSEVER 

 9.  "İzmir İl S.M. İSG Hizmetleri Deneyimi" ............................................................................................... Dr. Yusuf ÖZDEMİR 

 10. "İSG-İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Deneyimi" ......................................................................................... Dr. Banu SAKLAMAZ 

 11. "İş Kazalarının Değerlendirilmesi Çalışması-2012 Çiğli" ................................................................... Dr. Banu SAKLAMAZ 

 12. "Demans Sendromu" .............................................................................................................................. Dr. Ebru BARÇIN 

 13. "Uyku Bozuklukları" ............................................................................................................................ Dr. Beyza KUTAY 

 14. "Uyku Bozuklukları" .................................................................................................................. Doç. Dr. Mehmet YUMRU 

 

 Sözlü Bildiri

 

(*Sadece onay verilen sunumlar yayınlanmaktadır.)

Sunumlardaki sorunlar için iletişim:      İrfan ALEMDAR     ialemdar@gmail.com

Kongre Duyurusu

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

08-11 Kasım 2018

Grand Boğaziçi Hotel

HATAY

 www.pratisyen2018.org

İletişim: phd1998@gmail.com


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı