Pratisyen Hekimlik Derneği Dayanışması.

 

12 Nisan 2016

10. Yılında Aile Hekimliği;

Dikiş Tutmayan Sağlık Sisteminde Yama İşe Yarar Mı?

 

Basına ve Kamuoyuna;

 

 Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz 

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" 

 

Aile Hekimliği Sisteminin 10 yılı değerlendirildiğinde, hükümetlerin 2. basamak yönelimli bir sağlık politikası yürüttükleri ve Tüm kaynakların kullanımında 2. Basamağın öncelemekte olduğu görülmektedir. Öngörülen ve söylenen şeylerin neredeyse hiçbiri gerçekleşmemiştir. 

 

  • Son 10 yılda kişi başına düşen Uzman Hekim sayısı %40 artarken, pratisyen hekim sayısı yerinde saymıştır,
  • Tüm hemşirelerin sadece %7 si, ebelerin%26 sı birinci basamakta çalışmaktadır.
  • Poliklinik sayısı ikinci basamakta birinci basamağın tam 2 katı olmuştur.
  • “Hastalar aile hekimlerini tercih edecek, hastanede yığılmalar azalacak” demişlerdi. Birinci basamak/2. basamak başvuru oranı her geçen yıl 2. Basamak lehine artmaktadır.2002 de bu oran 38/62 iken bugün  34/66 ya çıkmıştır
  • “10 yılda kişi başı 2500 nüfusa indireceğiz” deniyordu. Aile hekimlerinde kişi başı düşen nüfus azalmadığı gibi(3633) İstanbul(3925) başta büyük kentlerde artmaktadır.
  • Özel sektör kullanım oranı hızla artmaktadır. Hastane tercihinde Devlet hastanesi kullanım oranı %74’e(İstanbul %66) düşmüştür.
  • “En geç 2017 de herkes uzman statüsünde olacak” diyen bakanlığın uyum eğitimi, AHUZEM, SAHU gibi uygulanabilirliği mümkün olmayan denemelerinin hiçbiri amacına ulaşmadığı gibi bu düzenlemelerle 30 yıl sonra bile herkes uzman statüsünde olamayacaktır.
  • %100 gösterilen aşı oranına rağmen 2013 de 7400 kızamık vakasıyla büyük bir salgın yaşanabilmiştir. Önlenebilir anne ölümleri (özellikle İstanbul’da) ve postneonatal bebek ölüm hızları artmaktadır. Anne sütü kullanım oranları, tam aşılı çocuk oranları düşmektedir.

 

Son 10 yıldır sağlık yöneticilerinin birinci basama için asıl niyetlerinin ne olduğunu görünür kılmaya çalıştık. 

Niyet yapar gibi görünüp yapmamaktır. Piyasalaşan sağlık ortamında birinci basamağın nitelikli insan gücünü oluşturur gibi görünüp oluşturmamaktır. Niyet birinci basamağı da önemser gibi görünüp insanlara hastaneleri ve bir ticari meta olarak sağlığı daha fazla kullandırmaktır. Niyet pratisyen hekimler üzerinden popülist prim yapmaktır. ASM, TSM, HASAM vb. şekilde hizmeti bütüncül olmaktan uzaklaştırdıkça birinci basamak sağlık hizmeti amacına ulaşmayacaktır.

 

Pratisyen Hekimlik Derneği ve Türk Tabipleri Birliği’nin ortak basın açıklamasının tam metni aşağıdadır. 

Saygılarımızla 

Pratisyen Hekimlik Derneği 

 

http://www.istabip.org.tr/site_icerik_2016/haberler/nisan/ba12042016.pdf 

 

Kongre Duyurusu

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

08-11 Kasım 2018

Grand Boğaziçi Hotel

HATAY

 www.pratisyen2018.org

İletişim: phd1998@gmail.com


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı