Pratisyen Hekimlik Derneği Dayanışması.

 

15. Pratisyen Hekimlik Kongresi

27-31 Ekim 2010

Starlight Hotel Side / ANTALYA

15 Pratisyen Hekimlik Kongresi

15. Pratisyen Hekimlik Kongresi "GÜVENCELİ ÇALIŞMA VE MESLEKİ BAĞIMSIZLIK" temasıyla 27-31 Ekim 2010 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. 44 ilden 400'e yakın meslektaşımızla bir arada olduğumuz kongremizde birinci basamakta sık görülen sorunlar ele alındı. Ayrıca "Sağlıkta Dönüşüm" tüm yönleriyle değerlendirilerek, bunun mesleki eğitimimize etkileri tartışıldı.

Kongre sonuç bildirgesi için tıklayınız.

Kongre fotoğrafları için tıklayınız.

 

Kongre Sunumları

28 Ekim 2010

 1. "1. Basamakta Pandemi Yönetimi" ........................................................................................... Dr. Fatih Şua TAPAR           (2.2 MB)

 2. "Sınav Stresi" ........................................................................................................ Yrd. Doç Dr. Özge DOĞANAVŞARGİL  (344 KB)

 3. "Erişkinlerde Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu" ...........................................................  Doç. Dr. Bedriye ÖNCÜ         (1.1 MB)

 4. "1. Basamakta Alzheimer/Demans vb Mental Sorunlara Yaklasım" ..................................... Dr. Yasemin MERİÇ KÖKSOY  ( 2.4 MB) 

 5. "Demans" ........................................................................................................................  ....... Prof. Dr. Kaynak SELEKLER    (3.0 MB)

 6. "Anormal Jinekolojik Kanamalar" ................................................................................  ..... .......... Doç. Dr. Altay Gezer     (2.2 MB) 

 7. "Anormal Jinekolojik Kanamalar'a 1. Basamakta Yaklaşım" ............................................  ..... ..... Dr. Filiz ALBAYRAK      (1.1 MB)

 8. " İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliğindeki Gelişmeler" .................................................................  ..... Dr. Levent KOŞAR           (2.2 MB)

 9. "İşçi Sağlığı, İş Güvenlği, İşyeri Hekimliği'nde Son Durum" ....................................................  .... . Dr. Aykut ÇELİK             (4.4 MB)   

29 Ekim 2010

 1. "Aşılama ve Yeni Aşılar" .............................................................................................. Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÇÖL ARAZ (545 KB)

 2. "Erişkin Aşıları" ............................................................................................................... Dr. Duygu HIDIROĞLU (10.5MB)

 3. "Akut Koroner Sendromlar" ........................................................................................... Dr. Sabri DEMİRCAN (89 MB)

 4. "Kronik Ağrı" .................................................................................................................. Dr. Beyza ÇELENGİL KUTAY (2.2 MB) 

 5. “Yenidodan Sarılıklarına Yaklaşım" ................................................................................ Dr. Ferda ÖZLÜ .... (1.8 MB) 

 6. "Bebek - Çocuk İzlem Protokolleri" ................................................................................. Dr. S eyfettin SARIBAŞ ... (6.2 MB)

30 Ekim 2010

 1. “Önlenebilir Körlüklerde 1. Basamağın Rolü" ................................................................ Dr. Özkan AYDOĞAN (3.3MB)  
 2. "Çocuklarda Ölenebilir Körlük Nedenleri ve 1. Basamağın Rolü" .................................. Yrd. Doç. Dr. Ebru Nevin ÇETİN (7 MB)  
 3. "Enürezis" ..................................................................................................................... Doç. Dr. Bilal YILDIZ (2.3 MB)  
 4. "Çocuğum Altını Islatıyor" .............................................................................................. Dr. M. Akif KIRAL (2.3 MB)  
 5. "Avustyralya'da GP Eğitimi" .......................................................................................... Dr. Mustafa SÜLKÜ (1.4 MB)  
 6. "GP/AH Eğitimi /Rusya, Çin ve Gelecek Öngörülerimiz ................................................. Dr. Kevser VATANSEVER (22 MB)  
 7. "Japonya'da 1. Basamak Sağlık Hizmetleri ve Mesleki Eğitimi ....................................... Dr. Aylin Sena BELİNER (0.6 MB) 
 8. "Latin Amerika'da 1. Basamak Sağlık Hizmetleri ........................................................... Dr. Melek KARADEMİR (2.7 MB)  
 9. "Kardiyak Rehabilitasyon" ............................................................................................ Prof. Dr. Nesrin DEMİRSOY (2.9 MB)  
 10. "Pulmoner Rehabilitasyon ............................................................................................. Prof. Dr. Yeşim KURTAİŞ AYTÜR (1.1 MB)  
 11. "1. Basamakta Gebelik Psikolojisi ve Ruhsal Değişikliklerin Değerlendirilmesi ...............Dr. Lale TUNA/Doç. Dr. Fisun AKDENİZ (0.7 MB) 
 12. "1. Basamakta Allerjik Hastalıklara Yaklaşım" .............................................................. Dr. Hamit IŞIKALP (0.8 MB) 
 13. "Allerjik Hastalıklara Yaklaşım" ..................................................................................... Doç. Dr. Ferhan ÖZŞEKER (19 MB)  
 14. "Metabolik Sendrom" .................................................................................................... Dr. Hayati ÇAKIR (0.9 MB) 
 15. "Metabolik Sendrom" .................................................................................................... Prof. Dr. Engin GÜNEY (10.8 MB) 

 

Kongre Duyurusu

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

08-11 Kasım 2018

Grand Boğaziçi Hotel

HATAY

 www.pratisyen2018.org

İletişim: phd1998@gmail.com


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı