Pratisyen Hekimlik Derneği Dayanışması.

 

06 Mart 2014

HAKİM, SAVCI, POLİS, KAYMAKAM, ASKER, DOKTOR, İŞÇİ, MEMUR... MESLEKİ ETİK DEĞERLERİMİZCE VE YASALAR KARŞIŞINDAHİÇ KİMSE DİĞERİNDEN DAHA AYRICALIKLI YA DA ÜSTÜN DEĞİLİDİR.

 

Şırnak ili Güçlükonak Merkez 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan Dr. Mehmet Zeki TÜRE'nin aile hekimliği sözleşmesi keyfi ve hukuksuz biçimde feshedildi!

 

Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan pratisyen hekimlere asli görevleri olmadığı halde Sağlık Bakanlığı tarafından dayatılan acil nöbeti, bazı bölgelerde ‘’entegre sağlık hizmeti ‘’ ! adı altında meslektaşlarımıza uzun zaman önce zorunlu kılınmıştı.

 

Aile hekimliği birimindeki mesaisi sonrası entegre sağlık merkezindeki acil nöbeti sırasında meslektaşımız Dr. M. Zeki Türe'nin, Şırnak Güçlükonak İlçe Kaymakamı’nın rahatsızlanan eşine bakmak üzere kaymakamın evine gitmesi istendi. Dr. Zeki Türe acil nöbetini terkedemeyeceğini belirterek hastanın 112 vasıtasıyla entegre sağlık merkezine getirilmesini bildirdi.

 

Talebi karşılanmayan kaymakamın hekimi şikâyeti üzerine Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekiplerince Güçlükonak Merkez 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan Dr. Mehmet Zeki TÜRE'nin birimine, 10 kişilik bir ekiple baskın denetim yapılıp mobbing uygulanarak 95 ceza puanı verilmiştir. Ardınadan Şırnak Valiliği tarafından yapılan ikinci soruşturma sonucunda ilave 45 ceza puanı daha verilerek, toplamda hukuki dayanağı olmayan 140 ceza puanıyla meslektaşımızın aile hekimliği sözleşmesi kanunlara aykırı olarak feshedildi.

 

Kamu kurumlarında sunulan hizmetten nasıl yararlanılacağı yasalarla açıkça tanımlanmaktadır. Bunun uygulanmasından sorumlu olanlar kendileri için farklı, vatandaş için farklı uygulama beklememelidirler.

 

Aile hekimliği sistemi proje halindeyken pilot uygulama başlatıldığında görüşümüz sorulduğunda Pratisyen Hekimlik Derneği olarak,  sağlıkta dönüşüm programının birinci basamak sağlık hizmet sunum modeli olan aile hekimliği uygulamasının hekimlerin ve halkın yararına bir uygulama olmadığını belirtmiş vazgeçilmesini istemiştik.

 

Uygulamanın tüm ülke geneline yaygınlaştırıldığı 2011 yılından bu yana henüz 3,5 yıl geçmiştir. Bu süre içinde bu uygulamadan en çok zararı sağlık çalışanları görmeye başlamıştır.

 

Hastaların hekime ve sağlık çalışanlarına uyguladığı şiddet nerdeyse vakay-ı adiye haline getirilmiştir. Bu yetmezmiş gibi bu örnekte de olduğu gibi sağlık çalışanlarını bu şiddetten korumaları gerekenlerin baskısı ile karşılaşılmıştır. Daha önce de hekimi makam odasına çağırıp tokat atacak cesareti bile kendinde bulan kaymakama şahit olmuştuk.

 

Şırnak ili Güçlükonak Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı merkezi hekimi Dr.Mehmet Zeki TÜRE’ ye yaşatılan önemli bir örnektir.

30/12/2010 tarih ve 2780 nolu aile hekimliği uygulaması kapsamında Sağlık Bakanlığınca çalıştırılan personele yapılacak ödemeler ile sözleşme usul ve esasları hakkında yönetmeliğin 3. bölümünde yer alan “Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi”ni belirleyen 14. maddesinin 3. şıkkına : “Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması hâlinde sözleşme, ilgili vali tarafından sona erdirilir.” dayandırılarak sözleşmesi fesh edilmiştir.

 

İhtar puanının bahane olduğu ortadadır. Aslında Madde 13'e (sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanının sözleşmesi, vali tarafından herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan aşağıdaki hallerde sona erdirilir) göre fesh edilmek istenmiş ama meslektaşımızla ilgili bu maddenin altında yer alan 12 koşuldan hiçbirine uydurulamadığı için yapılan kısa aralıklı denetimlerle minare çalınıp kılıfına uydurulmuştur.

 

Son torba yasa ile aile sağlığı merkezlerinde çalışan tüm hekimlerin ve  ebe/ hemşirelerin “tüm” hastanelerde acil nöbeti tutmaya zorunlu kılınması gerek sağlık çalışanlarını gerekse hastaları pek çok mağduriyetlerle karşı karşıya getireceği açıkça görülmektedir.

 

Bu sözleşmeler olduğu sürece bu uygulamalarla karşılaşılacaktır.

 

Tıp fakülteleri kontenjanlarının 10.000'nin üstüne çıkarıldığı biliniyor. İşsiz hekim sayısı giderek artıyor. Önümüzdeki yıllarda Dr. Mehmet Zeki TÜRE'nin yaşadığını diğer meslektaşlarımız sıkça yaşayacaktır.

 

Pratisyen Hekimlik Derneği olarak;

 

  • Meslektaşımızın sözleşmesini keyfi ve hukuksuz biçimde feshederek, meslektaşımız Dr.Mehmet Zeki TÜRE ve ailesini mağdur edenleri kınıyoruz. 

 

  • Meslektaşımız daha fazla mağdur edilmeden derhal işine geri dönmelidir. Bunun için gereği geciktirilmeden yerine getirilmelidir. 

 

  • Bu haksız, hukuksuz, keyfi uygulamalarla karışı karşıya kalan meslektaşlarımızın her zaman yanında, uygulamaya yol açanların ise karşısında olacağımız bilinmelidir. 

 

Meslektaşlarımızı bir an önce aile hekimliği uygulamasının sona erdirilmesi, ASM/TSM ayrımlarının kaldırılması, hak ettiğimiz ücretlerimizi İş güvencemizden vazgeçmeden aldığımız, hemşire, ebe, sağlık memurunun “işvereni” olarak değil ekip anlayışıyla çalışabileceğimiz birinci basamak sağlık kuruluşu için mücadele etmeye çağırıyoruz.

 

PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ

 
Kongre Duyurusu

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

08-11 Kasım 2018

Grand Boğaziçi Hotel

HATAY

 www.pratisyen2018.org

İletişim: phd1998@gmail.com


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı