Pratisyen Hekimlik Derneği Dayanışması.

 

 

    Dr. Ata SOYER     

ATA SOYER'İ UNUTMAMAK !

  

Pratisyen hekimler Ata SOYER’i unutmayacak, 

Pratisyen hekimlik kolunun kuruluşundan itibaren pratisyen hekimliğin ülkemizde bağımsız bir tıp disiplini olması için yaptığı katkılardan dolayı unutmayacak, 

“Pratisyen hekim kalmak” değil  “pratisyen hekim olmak isteyen” hekimlerle I.Basamak Sağlık Hizmeti sunumuna yaptığı katkılardan dolayı unutmayacak, 

‘’Sağlıkta Dönüşüm’’ adı altında  ülkemizdeki  sağlık hizmetlerinin kamusal bir hizmet olmaktan çıkarılıp özelleştirilmesi için  Dünya Bankası ve IMF tarafından   önerilen programa karşı yürütülen mücadelede teorik ve pratik katkılarından dolayı unutmayacak, 

Akademik yaşamı boyunca yaptığı araştırma ve yayınlarla I.Basamağın “Aile Hekimliği Uygulaması” adı altında özelleştirlmesini, ticarileştirilmesi, parçalanmasını bilimsel verilerle ortaya koyduğu için unutmayacak, 

Pratisyen hekimlerin sürekli eğitimlerinin önemli bir etkinliği olan PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRELERİNDE pratisyen hekimleri yalnız bırakmayarak sunduğu katkılardan dolayı unutmayacak, 

Halkın sağlık hakkı ve hekimelerin özlük hakları  için verdiği mücadeleden dolayı unutmayacak, 

TTB ve Tabip Odalarının yöneticiler, sağlık çalışanları ve toplum nezdinde güvenilir etkin  mücadeleci bir  meslek örgütü olması için yaptığı katkılardan dolayı unutmayacak; 

Pratisyen Hekimlik Derneği, 

ONURSAL ÜYESİ ve PRATİSYEN HEKİM DOSTU  Ata SOYER’i sözde değil  

TTB nin değerleri doğrultusunda  I.Basamak Sağlık Hizmet sunumu, insan gücü ve finansman açısından  kamusal bir hizmet olması ve Genel Pratisyenlik Mesleki  Disiplininin ülkemizdede bağımsız bir disiplin olarak uygulanması için yürüttüğü  mücadelesinde yaşatmaya devam edecek.

 

GEÇMİŞİ OLMAYANIN GELECEĞİ OLAMAZ !

  

PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ 

 

Kongre Duyurusu

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

08-11 Kasım 2018

Grand Boğaziçi Hotel

HATAY

 www.pratisyen2018.org

İletişim: phd1998@gmail.com


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı