Pratisyen Hekimlik Derneği Dayanışması.

 

Dr. Ersin Aslan için yastayız.       Değerli Meslektaşlarımız,       Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN, 17 Nisan 2012 günü Gaziantep'te görev yaptığı hastanede, ameliyatından on gün sonra yaşamını yitiren bir hastasının 17 yaşındaki torunu tarafından bıçaklanarak saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucu ağır yaralanan meslektaşımız, ne yazık ki tüm çabalara rağmen kurtarılamamış ve yaşamını kaybetmiştir.

Hükümetin uygulamakta olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte yürütülen politikalar sonucunda hekimlik mesleğinin ve hekim emeğinin değersizleştirilmesi, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sağlıkta yaşanan sorunların sorumluları olarak gösterilmesi, adeta hedef tahtası haline getirilmesi, bu çerçevede "müşteri" memnuniyeti - SABİM şikayet hattı vb. hekimlik mesleğini rencide edici yaklaşımlarla hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet adeta tırmandırılmıştır.

Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız...

Pratisyen Hekimlik Derneği olarak meslektaşımızın katledilmesini kınıyoruz.

Hekimlik mesleğinin ancak ve ancak "güven" ortamında uygulanabileceğini tüm kamuoyuna hatırlatıyoruz.

Şiddeti azmettiren politikalardan derhal vazgeçilmelidir!

Bu amaçla Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısına uyarak tüm eylemlere destek vereceğiz.

Saygılarımızla.
PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU


Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısı;

Uzun bir süredir hızla tırmanmakta olan sağlıkta şiddet / hekime yönelik şiddet konusunun ciddiyetine dikkat çekmemize ve en yetkililerden başlayarak gereği için adım atma çağrılarımıza, TBMM’de konuyla ilgili araştırma yapılması taleplerimize (son olarak 14 Mart günü bütün hekim milletvekillerine ileterek gündeme taşımamıza) rağmen ne yazıkki hiçbir somut adım atılmamıştır.

Bu kabul edilemez durum nedeniyle;

-18.04.2012 (Çarşamba) günü Saat 12.30-13.30 arasında bütünhastane bahçelerinde/sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanlarıyla birlikte toplanılıp açıklamalar yapılmasına,

-Çalışırken (Cuma günü akşamına kadar) siyah kurdela takılması yerinde olacaktır.

-19.04.2012 (Perşembe) günü saldırıyı kınamak, hekime yönelik/sağlıkta şiddete  dikkat çekmek ve yetkilileri bu başlıktaki taleplerimizi yerine getireceklerini, olumsuz uslup ve uygulamalardan vazgeçeceklerini açıklamaları için bütün sağlık kuruluşlarında  hizmet verilemeyecektir.

İş bırakma daha önce belirlenen kurallar ışığında (haftasonları çalışma düzeninde) yapılacak olup, hastalarımıza her zaman ki hürmetimizle yerine getirilecektir.

Bilginin bütün meslektaşlarımızla her türlü araçla (mail,cep mesajı vb.) paylaşılması için gereğinin yapılacağı düşüncesiyle şiddetsiz günler diliyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

TTB Merkez Konseyi

Genel Sekreteri

 

Kongre Duyurusu

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

08-11 Kasım 2018

Grand Boğaziçi Hotel

HATAY

 www.pratisyen2018.org

İletişim: phd1998@gmail.com


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı