Pratisyen Hekimlik Derneği Dayanışması.

 

 

16. Pratisyen Hekimlik Kongresi Sunumları

  20 Ekim 2011 

 1. "1. Basamakta Hekime ve Hizmetlere Piyasa Yaklaşımı ve Etkileri" ............................................................. Dr. Aylin Sena BELİNER

 2. "1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Piyasa Yönelimli Değişim" .................................................................. Doç. Dr. Zeliha Aslı ÖCEK     

 3. "Birinci Basamakta Obeziteye Yaklaşım" .................................................................................................  Dr. Alper TÜRKBAYRAK         

 4. "1. Basamakta Obezite" ........................................................................................................................... Doç. Dr. Züleyha ALPER     

 5. "Menopoz" ........................................................................................................................................ ...... Prof. Dr. Kemal ÖZTEKİN       

 6. "1.Basamak Hekimlik Uygulamalarında Menapoza Yaklaşım " ........................................................................ ......... Dr. Lale TUNA      

 7. "Inflamatuar Bel Ağrısı" .............................................................................................. ...Doç. Dr. Umut KALYONCU  (***100 MB***)    

   21 Ekim 2011  

 1. "Evlilik Raporları  " .......................................................................................................................................... Dr. Naciye DEMİREL           

 2. "Sağlık Raporları ve Mesleki Sorumluluğumuz " (Akli Meleke*Askerlik*Yivsiz Av Tüfeği Raporları)....................... Dr. Rıdvan YILMAZ            

 3. "Sürücü Olur * İşe Giriş * Sporcu Olur Raporları" .......................................................................................... Dr. C. Oktay EKEME     

 4. "Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde Yaşadıklarımız-ASM" ........................................................ Dr. Doğan BARBAROS        

 5. “Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde Yaşadıklarımız-TSM" ........................................................... Dr. Sedat GÜLÜMSEK      

 6. "Birinci Basamak Hekim Örgütlenmesi  " ............................................................................................................. Dr. Ahmet BATU            

 7. "Erişkin Aşılama" ............................................................................................................. Yrd. Doç. Dr. Saygın NAYMAN ALPAT          

 8. "Ulusal Aşı Programındaki Son Durum" ............................................................................................... Prof. Dr. Gülbin GÖKÇAY        

 9. “Ödemiş İlçe Merkezineki 65 Yaşve Üzeri Bireylerin İlaç Kullanım Durumları" ....................................... Dr. Aysun CELEBİOĞLU           

 10. "Isparta İl Merkezinde Yaşlı Sağlığı Profili" ...................................................................................................... Dr. Deniz AKGÜN        

 11. “Pratisyen Hekimlik Mesleki Eğitimimde Özgün Bir Model - TTB GPE" ................................................... Dr. Alper BÜYÜKAKKUŞ      

 12. "GP/AH Mesleki Eğitim Programları" ................................................................................................................... Dr. Özlem MIDIK            

 13. "Birinci Basamakta Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik " ................................................................... Dr. Kevser VATANSEVER          

 14. "Evde Sağlık Hizmetleri - Çankaya Belediyesi Örneği" .............................................................................. Dr. Aytuğ BALCIOĞU       

 15. “Evde Sağlık Hizmetleri Neden ? - Nasıl ?" ...................................................................................................... Dr. Canan ÇAKIR      

 16. “Hiperlipidemi - Doğrular ve Yalnışlar" ..................................................................................................Prof. Dr. Bülent BOYACI      

 17. "Hipertansiyon - Doğrular ve Yalnışlar" .............................................................................................. Prof. Dr. Rıdvan YALÇIN          

  22 Ekim 2011 

 1. "Diabetes Mellitus" ........................................................................................................................................... Dr. Sema YILDIZ           

 2. "Ağızdan Şeker Düşürücü İlaçlar" ................................................................................................................... Dr. Hasan ONAT            

 3. "Diabetes Mellitus ve İnsülin Tedavieri" ............................................................................................................. Dr.Bilgin İLHAN     

 4. "Nükleer Enerji ve Sağlığımız" ........................................................................................................................ Erhan KARAÇAY       

 5. "Nükleer Enerji ve Sağlığımız" ...................................................................................................................... Dr. Mustafa SÜLKÜ            

 6. “Nükleer Enerji ve Sağlık" ............................................................................................................................... Dr. Seval ALKOY      

 7. "Acil Müdahale Protokollerinde Son Durum" .................................................................................................... Dr. Murat ORAK            

 8. "Birinci Basamakta Hışıltılı Çocuğa Yaklaşım" ................................................................................ Dr. Yaşar ULUTAŞ ALPAT            

 9. "Hışıltılı Çocuğa Yaklaşım" ...................................................................................................... Prof. Dr. Derya Ufuk ALTINTAŞ       

 10. “Üriner Sistem enfeksiyonlarında Sınıflandırma -Tanı" ............................................................................... Dr. Mehmet İYİGÜN           

 11. "Birinci Basamakta Piyelonefrit" ..................................................................................................Doç.  Dr. Mehmet BAŞTEMİR       

 12. “Hemogram, Akut Faz Reaktanları, Demir Paneli" ............................................................................................ Dr. Adalet ÇIBIK      

 13. "Toplumsal Şiddet, Hekime Yansımaları ve Yasal Düzenlemeler" ...................................................... Doç. Dr. Halis DOKGÖZ            

 14. "Toplumsal Şiddet ve Hekime Yansımaları" .............................................................................................. Dr. Muhammed CAN          

 15. "Birinci Basamakta Kronik Dermatolojik Yakınmalar" ................................................................................... Dr. Ali DEMİRCAN       

 16. “Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları" .................................................................................................. Dr. Mehmet KONYA     

 17. “İşyeri Ortamında Toz" ........................................................................................................................ Dr. Celal MESTCİOĞLU    

 18. “İşyeri Ortamında Toz" ........................................................................................................................ Doç. Dr. Nadi BAKIRCI    

 19. "Tozlu İşyerinde Sağlık Gözetimi" .......................................................................................................... Dr. Atınç KAYINOVA         

 

(*Sadece onay verilen sunumlar yayınlanmaktadır.)     

Sunumlardaki sorunlar için iletişim: ialemdar@gmail.com

 

 

Kongre Duyurusu

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

08-11 Kasım 2018

Grand Boğaziçi Hotel

HATAY

 www.pratisyen2018.org

İletişim: phd1998@gmail.com


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı