Pratisyen Hekimlik Derneği Dayanışması.

 

02 Ocak 2015

Değerli Meslektaşlarımız,

 

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın, aile hekimliğine geçişle birlikte, öncelikle birinci basamak olmak üzere tüm sağlık hizmetlerinde yarattığı yıkım her geçen gün daha fazla hissediliyor.

 

Başta Kızamık olmak üzere bulaşıcı hastalık salgınları, hastane acillerinde görülen yoğunluklar, anne ölümlerindeki yükseliş, kayıtsız insanların birinci basamak sağlık hizmetinden yoksun bırakılışı, isçi sağlığı alanındaki güvencesiz ilkel ortamlar gibi sorunlara hergün yenileri ekleniyor ve   toplum sağlığını derinden etkilemeye devam ediyor.

 

Öte yandan birinci basamak birimleri ASM’ler, TSM’ler de hekimler ve sağlık çalışanları öngörülmemiş bir yük altındadır.

 

TSM çalışanları belirlenmiş görevleri dışında her işi yapmakta ve birer joker gibi  eksiklik görülen her alanda görevlendirilmektedir.

 

ASM’ lerde sağlık çalışanları, önce  tanımlanan görev alanları dışında hastane acillerinde  görevlendirilmeye çalışılmış, şimdi ise ‘’nöbet görevi’’! adı altında tatil günleri ASM ve TSM'lerde  fazla çalışmaya zorlanmaktadır.

 

Birinci basamak hekimlerinin nöbet dayatması ile asli görevi olmayan bir acil sağlık hizmeti mi yoksa  tanımlanmış görevlerini  mi yapacakları belirsizliğini korurken “dinlenme hakkı” ve “yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı”nın çiğnendiği ortadır.

 

Avrupa ülkelerinde çalışanların haftalık çalışma saatlerinin 40 saatin altına indirilmesi tartışılırken, yasasına en az 40 saatin yazıldığı ‘’A.H. Uygulaması’’nı  hayata geçiren dönemin Sağlık Bakanı tarafından   sıkça dillendirilen ‘’7X 24 saat çalışma’’ için hazırlık yapıldığı  anlaşılmaktadır.

Pratisyen Hekimlik Derneği olarak; Meslek Örgütümüzün ve Sendikaların  GöREV  kararlarını destekliyor, meslektaşlarımızı  cumartesi günleri haksız ve hukuksuz göreve gitmemeye çağırıyoruz.

Pratisyen Hekimlik Derneği

 

Kongre Duyurusu

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

08-11 Kasım 2018

Grand Boğaziçi Hotel

HATAY

 www.pratisyen2018.org

İletişim: phd1998@gmail.com


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı