Pratisyen Hekimlik Derneği Dayanışması.

 

14. Pratisyen Hekimlik Kongresi

Kongre Sunumları

   29 Ekim 2009
 1. "Hipertansiyon" ........................................................................... ................... Dr. Uğur POLAT           (260 KB)

 2. "Hipertansif Hastaya Yaklaşım" ............................................................... ...... Dr. Hamit IŞIKALP        (2.27 MB) 

 3. "Hipertansiyon" ..................................................................................... ........Dr. Serdar AKALIN        (1,28 MB) 

 4. "Kapitalizmde Sağlık ve Pratisyen Hekim Emek-Gücü  ....................................Dr. Onur HAMZAOĞLU    (4,16 MB)

 5. "Türkiyede Pratisyen Hekim İstihdamı ve Emeğin Değerlendirilmesi" ................Dr. Selma OKKAOĞLU     (432 KB)

 6. "Birinci Basamakta Gebe İzlemi"  ................................................................. Dr. Derya YÜKSEL         (670 KB)  

 7. "Güvenli Annelik Kapsamında Gebe İzlemleri" ................................................Dr. Rukiye GÜL              (3,36 MB)

 8. "Gebelik-Tanı-İzlem" ..................................................................................... Dr. Zehra METE            (320 KB)

 9. "Video"  .................................................................................................... Dr. Aylin Sena BELİNER   (19,9MB)

 10. "Akılcı İlaç Kullanımı"  ................................................................................. Dr. Özlem COŞKUN        (2,41 MB)

 11. "Rasyonel Farmakoterapi" ............................................................................Dr. Hakan S. ORER         (4,61MB)

 12. "Akılcı İlaç Kullanımı"  ................................................................................. Dr. Dilek ARMAN            (3,29MB)

 13. "Saçın Yaşamımızdaki Önemi" ..................................................................... Dr. Ahmet Erol KALE       (191 KB)

 14. "Alopesi"  .................................................................................................. Dr. Sevil BAKIR             (4,05 MB)

 15. "Ergenlik"  ................................................................................................ Dr. Gülden AYKANAT      (2,89 MB)

 16. "Adolesanlarda Sık Karşılaşılan Sorunlar" .....................................................Dr. Orhan DERMAN         (5,43 MB)

 17. "Gıda Güvenliği ve Gıda Kaynaklı Hastalıklar" ............................................... Dr. Burcu TOKUÇ           (1,81 MB)

 18. "Okul Öncesi ve Okul Çağı Çocuklarıda Beslenme"  ....................................... Dr. Adem AYDIN            (5,72 MB)

 19. "Oyun ve Okul Çocuğu Beslenmesi" ............................................................. Dr. Funda ÖZGENÇ        (3,47 MB)

 20. "0-10 Yaş Çocuklarda Beslenme"  ..................................................................Dr. Neşe ZEREN           (1,48 MB)

 21. "Anne - Baba Karnım Ağırıyor"  ....................................................................Dr. Buket DALGIÇ         (34,6 MB)

 22. "Hekimlerin Mesleki Sorumlulukları"  ............................................................ Dr. Ahmet TURLA          (12,5 MB)

 23. " Pratisyen Hekimlerin Hukuksal Sorunları " .................................................. Dr. Sibel Uyam BULAM    (12,2 MB)

 24. "Pratisyen Hekimlerin Hukuksal Sorunları" ................................................... Av. Ziynet ÖZÇELİK       (1,55 MB)

 25. "Sekonder Koruma" .................................................................................... Dr. Cem GENÇ              (2,19MB)

 26. "Menapoz" ............................................................................................... Dr. Devrim Ertunç KOÇ   (1,02 MB)

 27. "Menapoz"  ..................................................................................................Dr. Elife UYSAL             (830 KB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   30 Ekim 2009
 1. “Tip 2 Diyabetin Komplikasyonlarını Nasıl İzleyelim” .....................................Dr. A. Önder PORSUK        (347 KB)

 2. “Diyabetik Hasta Takibinde Tetkikler”  ........................................................ Dr. Bülent ÖNDER             (507 KB)

 3. “Tıbbi Beslenme Tedavisi” ......................................................................... Dr. Hasan ONAT               (1,08 MB)

 4. “AH Pilot Uygulamalarının Alan Araştırmaları ile İzlemi” .................................Dr. Seval ALKOY               (1,09MB)

 5. “AH Pilot Uygulamalarında Son Durum” .................................................... Dr. Deniz NALBANTOĞLU    (1,85 MB)

 6. “İrratabıl Barsak Sendromu”  ................................................................... Dr. Alper T. TÜRKBAYRAK   (708 KB)

 7. “Vertigo Hastasına Yaklaşım ve BPPV'de Manevralar” ..................................Dr. Selva BAYAR               (8,77 MB)

 8. “                                          ”  ............................................................... Dr. Hasan DEĞİRMENCİ      (380 KB)

 9. “Sağlıkta Dönüşüm Neyi Dönüştürüyor”  ................................................... Dr. Ata SOYER                  (2,94 MB)

 10. “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ................................................................ Dr. Muharrem BAYTEMUR     (9,21MB)

 11. “CYBE (HPV-Servikal Kanser)”  .................................................................Dr. Ayşe AKIN                   (4,48MB)

 12. “Sporcu Muayenesi ve Sağlık Raporları” ................................................... Dr. Ali DEMİRCAN               (665 KB)

 13. “Sporcu Sağlık Muayeneleri“  .................................................................. Dr. Mehmet ÜNAL               (5,17 MB)

 14. “Zaman Yönetimi” ............................................................................... Dr. Gürkan ERSOY              (3,82 MB)

   31 Ekim 2009
 1. “1. Basamak ve Obezite” ..........................................................................Dr. Turabi YERLİ              (3,52 MB)
 2. "Su" ........................................................................................................Dr. Çağatay GÜLER           (718 KB)
 3. "Su ve Sağlık" ..........................................................................................Dr. Gaye YILMAZ              (290 KB)
 4. "Su ve Sağlık" ...........................................................................................Dr. Mustafa SÜLKÜ           (103 KB)
 5. "H1N1" ....................................................................................................Dr. Selim BADUR              (24,4 MB)
 6. "1. Basamakta Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları"  ................................Dr. Bekir CEYLAN             (2,82 MB)
 7. "Depresyon"..........................................................................................Dr. Özlem GÜNDOĞDU        (1,31 MB)
 8. "Stres"   .................................................................................................Dr. Çınar YENİLMEZ           (9,18 MB)
 9. "Hekimlerde Tükenmişlik Sendromları"  ................................................... Dr. Gülra Özgür YILMAZER   (708 KB)
 10. "Allerji"   .................................................................................................Dr. Dorşin Yalçın GÜZEL      (702 KB)
 11. "Atopik Dermatit" ...................................................................................Dr. Sedat AKDENİZ             (1,60 MB)
 12. "1. Basamakta Allerjik Hastalıklar" .............................................................Dr. Zelal K. DOLU               (203 KB)
 13. "Bağışıklamada Yenilikler" .......................................................................Dr. Günay SAKA                 (3,05 MB)
 14. "İmmünite"  ..........................................................................................Dr. Özge Ebru DAĞCI           (5,63 MB)
 15. "Genel Pratisyenlik/AH Mesleki Eğitimi - Geçmişten Geleceğe" ....................Dr. Kevser VATANSEVER      (2,92 MB)


Kongre Duyurusu

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

08-11 Kasım 2018

Grand Boğaziçi Hotel

HATAY

 www.pratisyen2018.org

İletişim: phd1998@gmail.com


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı