Pratisyen Hekimlik Derneği

 Pratisyen Hekimlik Derneği Avrupa Pratisyenler Birliği "UEMO" üyesidir.

 

Pratisyen Hekimlik Derneği
PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ

9. OLAĞAN GENEL KURULU 

 

      

Tüm Dernek Delegasyonu ve Üyelerinin Dikkatine,

 

Pratisyen Hekimlik Derneği Genel Merkezi 10. Olağan Genel Kurulu 23 Mayıs 2017 günü, çoğunluk sağlanamaz ise 30.05.2017 günü aşağıda belirtilen yer, saat ve gündemle toplanacaktır. 

 

Pratisyen Hekimlik Derneği 

Merkez Yönetim Kurulu 

 

Yer: İstanbul tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu 

Saat: 18.30 – 23.30  

 

 

GÜNDEM:

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Kongre başkanlık divanı seçimi,
 3. Saygı duruşu,
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
 5. Yönetim kurulunun ibrası,
 6. Mali raporun okunarak ibrası,
 7. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,
 8. Tüzük değişikliği maddelerinin görüşülerek karara bağlanması
 9. Yeni genel merkez yönetim kurulu ve denetim kurulunun asil ve yedek üyeleri seçimi,
 10. Dilek ve temenniler,
 11. Kapanış.

06 Mayıs 2017
 

20. Pratisyen Hekimlik Kongresi Yapıldı.

20. Pratisyen Hekimlik Kongresi

20. Pratisyen Hekimlik Kongresi Antalya'da yüzü aşkın katılımcıyla birlikte yapıldı. Kongremizde 2 kurs ve 21 oturum gerçekleştirildi.

Kongre sonuç bildirgesi için tıklayınız.


 

 


 90. KURS İSTANBUL'da yapıldı.
"DEFİBRİLATÖR KULLANIMI VE RESUSİTASYON KURSU"

 

Pratisyen Hekimlik Derneğinin yıllardır başarıyla sürdürdüğü CPR kurslarını gerçekleştiren çalışma grubu 90. kursunu gerçekleştirdi.
Birinci basamak hekimlerinin güncel ihtiyaçlarına yönelik  “DEFİBRİLATÖR KULLANIMI VE RESUSİTASYON KURSU” 11 ve 12 Haziran 2016 Cumartesi ve Pazar günleri 2 ayrı kurs olarak düzenlendi.
Pratisyen Hekimler Komisyonu ve Pratisyen Hekimlik Derneğinin birlikte düzenlediği kurslar İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında gerçekleştirildi. Toplam 45 meslektaşımızın katıldığı kurslar 4 eğiticiyle pratiği ön planda tutan interaktif format da gerçekleştirildi.


ORTAK DEKLERASYON - 28 Mayıs 2016

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI KAZANILMIŞ ÇALIŞMA HAKLARINDAN VAZGEÇMEYECEK!

Sağlık Bakanlığı, 01.01.2015 tarihinden beri ASM(Aile Sağlığı Merkezi) ve TSM(Toplum Sağlığı Merkezleri)’de birinci basamak sağlık hizmeti sunan çalışanlara, hafta içi 5 gün, 40 saat hizmet vermelerine ek olarak Cumartesi günleri NÖBET adı altında fazla çalışma dayatmasında bulunmaktadır. Devamı için tıklayınız.

 Basın Açıklaması: 12 Nisan 2016 

10. Yılında Aile Hekimliği;

Dikiş Tutmayan Sağlık Sisteminde Yama İşe Yarar Mı?

 

 

Basına ve Kamuoyuna;

 

Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz 

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" 

 

Aile Hekimliği Sisteminin 10 yılı değerlendirildiğinde, hükümetlerin 2. basamak yönelimli bir sağlık politikası yürüttükleri ve Tüm kaynakların kullanımında 2. Basamağın öncelemekte olduğu görülmektedir. Öngörülen ve söylenen şeylerin neredeyse hiçbiri gerçekleşmemiştir. 

Devamı için tıklayınız...                                                                                                   12 Nisan 2016

 Pratisyen Hekimlik Derneği 9. Olağan Genel Kurulu

9. Olağan Genel Kurul

Pratisyen Hekimlik Derneği 9. Olağan Genel Kurulu 19 Mayıs 2015 Salı günü İstanbul Tabip Odası Sevinç ÖZGÜNER toplantı salonunda gerçekleştirildi. Devamı...


19. Pratisyen Hekimlik Kongresi

19. Pratisyen Hekimlik Kongresi

19. Pratisyen Hekimlik Kongremizi 180 meslektaşımız ile biraraya gelerek, 16-18 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul’da, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu'nda gerçekleştirdik.

“İYİ HEKİMLİĞİ, SAĞLIK HAKKINI, BARIŞI, DAYANIŞMAYI ve YAŞAMI SAVUNACAĞIZ” ana teması ile gerçekleştirdiğimiz kongremizde ülkemizin birçok ilinden, mesleğine sahip çıkan pratisyen hekimlerle birlikte iki kurs ve 22 oturum yer aldı. Düzenlenen forumda özellikle Aile Hekimliğinde yaşanan güncel sorunları ve çözüm önerilerini tartıştık. Anemiler, saç dökülmeleri, viral hastalık tehdidi, diyabetik hasta takibi gibi çok sayıda klinik konu yanında, “savaş göçler ve sağlık”, “iyi hekimlik ortamı ve dayanışma” ve “birinci basamakta verilen sağlık raporları” gibi çok farklı konu başlıklarını tartışma imkanı bulduk. Devamı...

Kongre sonuç bildirgesi için tıklayınız. "BİRİNCİ  BASAMAK MESLEKİ EĞİTİMİ"   Hakkında Derneğimizin Görüşü

Değerli Meslektaşlarımız,

 

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ana hatları belirlenmiş olan ve sözleşmeli ile hekimi olarak çalışan pratisyen hekimlere yönelik verilmesi düşünülen ''Aile hekimliği Uzmanlık Eğitimi''nin uygulanmasına yönelik esaslar geçtiğimiz günlerde Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından açıklamıştır.

 

TUK tarafından yapılan açıklamalar; bu eğitimin ''Tababet Uzmanlık Tüzüğü'' içinde yürütülmesini öngörmesinden yerleştirmelerin THSK tarafından yapılmasına, TUS kazanma şartından kanaat notu ile eğitimin sonlandırılmasına, ülke kontenjanı belirlenmesinden ''sözleşmeli aile hekimi'' şartına kadar tümüyle 1. basamak mesleki eğitimi ilkelerine aykırı ve bu alanın ihtiyacı olan hekim insan gücü yetiştirmekten uzak olduğunu göstermektedir.

 

Aile hekimlerine dayatılmakta olan 2. basamakta acil nöbetinin Sağlık Bakanı tarafından eğitimin parçası olarak açıklandığı bir ortamda; pratisyen hekimleri en az 6 yıl olması öngörülen bu uzmanlık! eğitimi ile daha fazla angarya görevlerde çalıştırılacakları bir dönemin beklediği açıktır.


Sağlıkta dönüşüm programının 1. basamak versiyonu olan ''Aile Hekimliği Uygulaması'ndan vazgeçilmediği sürece 1. basamakta özgün bir mesleki eğitim programı uygulanamaz. Uygulanacak olanlar da 1. basamak mesleki eğitimi olamaz. Bunu en güzel örneği 1986 dan beri uygulanan “ Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi” dir. Zamanın Temel sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Suat ÇAĞLAYAN bunu dile getirmişti:

 

 “….1980 li yıllarda geleceğin 1.Basamak hekimliği olarak uygulamaya konulan Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi ile öngörülen hedefe hem sayısal hem de müfredatın kapsamı açısından ulaşılamamıştır. 

…..Bu nedenle bağımsız bir tıp disiplini olması gereken 1. basamak hekimliğine geliştirilecek, uygulanabilir bir mezuniyet sonrası eğitim programı aracılığıyla yakın bir gelecekte ulaşılması genel müdürlüğümüzce gerekli görülmektedir….” 

Şubat 1998, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

Derneğimizin bu konuda 2 yıl önce yaptığı çalıştay sonucu oluşturduğu görüşleri aşağıdadır.

 

(Çalıştay raporu için tıklayınız.)

 

Pratisyen Hekimlik Derneği

Merkez Yönetim Kurulu

 
  “DEFİBRİLATÖR KULLANIMI VE RESUSİTASYON KURSU - 3 ve 4” düzenlendi.

 

25 ve 26 Ocak 2014 tarihlerinde İstanbul’da 2 ayrı kurs daha düzenledik. Toplam 42 meslektaşımızın katıldığı kurs bitiminde kursiyerlere katılım sertifikaları verildi. İstanbul Tabip Odası'nın Cağaloğlu'ndaki Sevinç Özgüler Salonu'nda gerçekleştirilen kursumuza katkılarından dolayı eğiticilerimiz Hayati ÇAKIR, Hamit IŞIKALP, Ümmügül ESEN, Seher YAMAN'a teşekkür ederiz.

Kurs fotoğrafları için tıklayınız.


  “DEFİBRİLATÖR KULLANIMI VE RESUSİTASYON KURSU” düzenlendi;

 

21 ve 22 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul’da 2 ayrı kurs düzenledik. 36 meslektaşımızın katılım sağladığı kurs İstanbul Tabip Odası Kadıköy Bürosunda gerçekleştirildi.

Talebin fazlalığı nedeniyle Ocak ayı içinde 2 kurs daha düzenlenecek. Eğitici kadromuz ve salonlarını bizlere açan İstanbul Tabip Odası başta olmak üzere tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. 

Kurs fotoğrafları için tıklayınız.

Kongre Duyurusu

20. Pratisyen Hekimlik Kongresi

20. Pratisyen Hekimlik Kongresi

03-06 Kasım 2016

Belconti Resort Hotel

Serik / ANTALYA

 www.pratisyen2016.org

İletişim: phd1998@gmail.com


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı