Pratisyen Hekimlik Derneği Dayanışması.

 

 

20. Pratisyen Hekimlik Kongresi Sunumları

 

1.       Postür Bozuklukları ………………………..................................…………… Dr. Hürriyet YILMAZ

2.       Savaş ve Göç Ortamında Yaşlı/Çocuk/Kadın olmak ………….......… Dr. Şeyhmus GÖKALP  

3.       Halkların Dayanışma Köprüsü Derneği ……………………………........…….. Dr. Zeynep ALTIN   

4.       Arreste Yaklaşım ……..……............................................................……..Dr. Hamit IŞIKALP   

5.       Acil Müdahale Protokollerrinde Son Durum ………..........…………… Doç. Dr. Bülent ERBİL   

6.       Türkiye'de Sağlık Reformu/Sağlıkta Dönüşüm Prog. Süreci …...... Prof.Dr. KayıhanPALA 

7.       ALZHEİMER …................................................................................ Dr. Birtürk ÖZKAVAK   

8.       Demans Alzheimer (Tanıya Yaklaşımda Görüşme) …......… Prof. Dr. Demet ÖZBABALIK  

9.       OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU …………………………… Doc. Dr. M. Sezai TAŞBAKAN  

10.   ÇEVRE VE HEKİM SORUMLULUĞU...........…………………………………….. Dr. Mustafa SÜLKÜ  

11.   ENERJİDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ………………....................... Özgür GÜRBÜZ  

12.   Cezaevi Hekimliği  …………................................………………………………. Dr. Civan GÖKALP  

13.    Birinci Basamak Meslek Eğitimi ve TTB GPE  ......…………………. Dr. Aylin Sena BELİNER  

14.   AİLE HEKİMLİĞİ ...........................……………………………………………..  Dr. Nuri Seha YUKSEL  

15.   Erişkinlerde İdrar Kaçırma  .................…………………………………..  Prof. Dr. Ramazan AŞCI  

16.   Anaflaksi ve Allerjik Reaksiyonlar …………………………..... Dr. Ercan KÜÇÜKOSMANOĞLU  

17.   BAĞIŞIKLAMADA YAŞANAN SORUNLAR  .......………………………… Dr. Aylin Sena BELİNER  

18.   ÖLÜM-YAS VE HEKİM  ……………………………………………...................  Dr. M. Sezai BERBER

 

(*Sadece onay verilen sunumlar yayınlanmaktadır.)

Sunumlardaki sorunlar için iletişim:      İrfan ALEMDAR     ialemdar@gmail.com

 

Kongre Duyurusu

21. Pratisyen Hekimlik Kongresi

08-11 Kasım 2018

Grand Boğaziçi Hotel

HATAY

 www.pratisyen2018.org

İletişim: phd1998@gmail.com


  Dr. Ersin ARSLAN

Dr. Ersin ASLAN

 Kırgınız, öfkeliyiz, yastayız.


  
 

 

Bu Sayfayı Paylaş
Facebook

 

Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi Kitabı